põllumaa müük

Põllumaa müük õiglase hinnaga!

Soovite müüa põllumaad? Ostame põllumaad igas suuruses ja seisukorras. Meile saate müüa haritavat maad, rohumaad, põllumaa koos taluga või põllumaa koos rohumaaga. Oleme huvitatud kõiki tüüpi põllukinnistutest, isegi hüpoteegiga kaetud, või taastamist vajavaid põllukinnistuid.

Kuidas põllumaa müük toimib?

Põllumaa müügi protsess algab teiepoolse hinnapäringu küsimisega. Kasutage allolevat kontaktivormi, et küsida esmast põllumaa müügi hinnapakkumist, seejärel teeme teile esialgse põllumaa müügi hinnapakkumise ning hinna umbkaudsel sobivusel käime ära teie põllukinnistul ning teeme lõpliku hinnapakkumise. Kui saame tingimustes kokkuleppele, sõlmime põllumaa müügitehingu teile lähimalasuvas Notaris.

Miks müüa põllumaad?

Põllumaade hinnad on viimase 10 aastaga tõusnud mitmeid kordi. Selle peamine põhjus on Euroopa Liiduga liitumine aastal 2004, peale mida hakkasid põllumajanduses tegelevad ettevõtted saama põllumajanduslikke toetusi. Tänu toetustele tõusis investeerimine kinnistutesse, mis omakorda on tõstnud ka maa hinda. Seepärast on praegu põllumaa kallim kui kunagi varem ning põllumaa omanikule võiks olla üsna hea hetk müümiseks.

Põllumaa hinna kujunemine

Põllumaa hinda mõjutavad peamiselt 5 faktorit. Lisaks nendele faktoritele, võivad olla ka väiksemad asjad, mis põllumaa hinda mõjutavad, kuid suures plaanis on põllumaa hinda mõjutavad faktorid.

Põllumaa hinda mõjutavad peamiselt:

  • Põllumaa pindala suurus

  • Põllumaa asukoht

  • Põllumaa pinnase viljakus ja seisukord

  • Põllumaa (kasvukoha) boniteet

  • Registreering PRIAs

Lisaks eelpoolmainitule võib põllumaa hinda mõjutada ka näiteks kõrvalhoonete olemasolu, eelnevad taastamistööd, või millist saadust on viimasel paaril aastal põllumaal on kasvatatud.

Millist põllumaad ostame?

  • Põllumaa koos taluga

  • Hüpoteegiga koormatud põllumaa

  • Põllumaa koos rohumaaga

  • Taastamist vajav põllumaa

Lisaks võite meile pakkuda müügiks ka metsakinnistuid, raieõigust või muud sorti kinnistuid.Küsi põllumaa müügi hinnapakkumist juba täna!

Metsandusteenused

Metsa Müük

Soovite müüa metsa või metsamaad? Olete õigel metsa ostu kodulehel, lugege pikemalt, kuidas saada oma metsa eest parim hind ning küsige müügisoovi korral kindlasti metsa müügi hinnapakkumist ka meie käest.

Põllumaa Müük

Soovite müüa põllumaad? Ostame kokku põllumaid igas suuruses üle terve Eesti. Kui soovite oma põllumaa eest saada õiglast ja turuhinnale vastavat pakkumist, küsige hinda kindlasti ka meie käest!

Raieõiguse Müük

Soovite müüa raieõigust teie metsakinnistul? Ostame raieõigust ning teostame iseseisvalt raietööd teie metsamaal, makstes alati metsamaterjali eest õiglast hinda. Vaadake meie pakkumist lähemalt.

Metsa istutamine

Olete teostanud raietöid ning soovite abi metsakinnistu taasmetsastamisel? Aitame teid kõigi metsa istutamist hõlmavate protsessidega ning metsa istutamisega. Lugege pikemalt metsa istutamisest.